Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Triedy

TRIEDY ŠMŠ 
školský rok 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 máme 5 tried, z toho 1 trieda je pre deti s PAS (poruchy autistického spektra) a 1 trieda pre deti ťažko zdravotne postihnuté.

Triedni učitelia:

I. trieda (trieda ŤZP) : Mgr. Ivana Karelová

I. PAS trieda: Mgr. Janka Madliaková

II. trieda: Mgr. Lucia Šimáková

III. trieda: Mgr. Tatiana Gostíková

IV. trieda: Mgr. Eugen Vadovický


 

VÝCHOVNÉ SKUPINY ŠMŠ 
školský rok 2022/2023

V ŠMŠ máme 4 výchovné skupiny:

I. výchovná skupina: Bc. Soňa Lepišová

II. výchovná skupina: Iveta Celengová

III. výchovná skupina: Kristína Wagnerová

IV. výchovná skupina: Bc. Jana Hadušovská