Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Lesná pedagogika

P. pracovníčky zo štátneho podniku OZ SEMENOLES L. Hrádok zaujímavým rozprávaním oboznámili naše deti o živote zvierat v lese a rozdieloch medzi listnatými a ihličnatými stromami. Hrovou technikou v nich upevnili vedomosti o sejbe stromčekov, ich starostlivosti, ako aj úžitku pre ľudí. Deti edukačnými plyšovými hračkami počúvali zvuky zvierat, precvičovali hmat hľadaním predmetov v krabici so semenami šušiek, presnosť a pozornosť si cibrili triafaním šušiek do papierového svišťa a skladaním rôznych druhov puzzle s tematikou lesa a lesných zvierat.. V závere veľmi peknej akcie sme p. pracovníčkam poďakovali slovne i formou obrázkov, ktoré sme pre nich z prírodných materiálov pripravili.

 

Fotografie z akcie Lesná pedagogika