Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Krúžok šikovných rúk

V krúžku šikovných rúk sa venujeme rôznym druhom techník. Deti si osvojujú jednoduché a nenáročné pracovné postupy  pri rôznych činnostiach. Rozvíjajú si hrubú, jemnú motoriku, praktickú a umeleckú tvorivosť. Deti získavajú kladný vzťah k tvorivej práci, čo im umožňuje aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov. Krúžok sprevádza deti k ďalšiemu spoznávaniu, podporovaniu ich fantázie, tvorivosti a rozvíja spoluprácu s ostatnými deťmi.