Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Deň mlieka