Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Muzikoterapia

Muzikoterapia

Využívanie hudby, ticha, rytmu, zvukov, tónov, spevu, často v náväznosti na pohyb či výtvarnú tvorbu. Ako väčšina terapií pôsobí na človeka ako celok, je to proces, ktorý prostredníctvom hudby, dokáže zlepšiť zdravotný stav, prípadne zmierniť následky postihnutia u detí ale aj dospelých.

Liečebnou metódou je tak vytváranie a podieľanie sa na hudbe tak aj jej počúvanie, vnímanie, či iné kreatívne spracovanie.

Vychádza z poznania, že spev a hudba liečia, harmonizujú telo aj dušu, prinášajú radosť. Spočíva v skupinovej práci s deťmi, kde terapeut citlivo pristupuje k hlasovým možnostiam každého dieťaťa.

Tiež rozvíja u detí pohybové zručnosti pri tanci a hudbe.