Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Zážitkové učenie – tri v jednom

21.marca  si žiaci IV.triedy urobili jednu exkurziu do Závažnej Poruby, s troma aktivitami…   v rámci marca/mesiaca knihy/ si prezreli dedinskú,veľmi milú knižnicu, navštívili  dom Milana Rúfusa-prechádzali hore dedinou popri ŽŠ Milana Rúfusa  a nakoniec sa poklonili pamiatke, tohto veľkého spisovateľa-básnika- hore na cintoríne…

a treťou aktivitou bola turistika pre zdravie s nádhernými výhľadmi!

Posúďte sami…