Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotoalbum Medzinárodný deň materinského jazyka

Na hodinách slovenského jazyka sme si dnes pripomenuli medzinárodný deň materinského jazyka. Porozprávali sme si o jeho vzniku – od Cyrila a Metoda až ku uzákoneniu spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom. Mladší žiaci si zopakovali abecedu a tvorili slová na rôzne hlásky a slabiky a starší súťažili v zábavnom kvíze. Potom sme čítali z obľúbených kníh a naučili sa nové básničky. Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Aj takto sa snažíme u detí pestovať vzťah k rodnej reči.