Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Denník Anny Frankovej

21.septembra 2018 sa žiaci V. a VI. triedy zúčastnili podujatia organizovaného Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pod názvom Denník Anny Frankovej. Prezentácia o osude Anny Frankovej spojená s čítaním úryvkov z jej denníka bola umocnená miestom konania – Synagógou v Liptovskom  Mikuláši. Deti prežívali život dievčaťa a zaujímali sa aj o možnosť prečítať si spomínaný denník.