Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Svetový deň vody

Svetový deň vody sme na našej škole oslávili 22.marca….voda pokrýva viac než 70%povrchu Zeme a život na Zemi sa začal práve v nej, voda znamená život, na oslavu vody sme sa všetci -žiaci, pani učiteľky obliekli do rôznych odtieňov modrej,na matematike počítali s kvapkami vody,vyriešili tajničku o skupenstve vody,starší žiaci sa zúčastnili kvízu o vode a pripravili plagát o kolobehu vody v prírode…