Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Verejné financie 2023

Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Číslo Predmet faktúry Cena vrátane DPH Dodávateľ IČO Dátum doručenia Poznámka
01/2023  servis počítačov 1/2023 108,00 FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 3.1.2023 Z2/2013
02/2023  telekom. služby, internet 53,63 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.1.2023 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
03/2023  potraviny  434,36  Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 12.1.2023  OŠJ2/2023 
05/2023  potraviny  64,47  Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 13.1.2023  OŠJ1/2023 
06/2023  potraviny  250,82  FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 13.1.2023  OŠJ7/2023 
07/2023  potraviny  35,20  COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01  Liptovský Mikuláš 43873693 13.1.2023  OŠJ15/2023 
08/2023  potraviny  260,11  COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01  Liptovský Mikuláš 43873693 13.1.2023  OŠJ14/2023 
09/2023  potraviny  147,16  Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 13.1.2023  OŠJ6/2023 
10/2023  potraviny  38,41  Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 13.1.2023  OŠJ11/2023 
11/2023  potraviny  842,63  CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 16.1.2023  OŠJ3/2023 
12/2023 potraviny 178,17 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 16.1.2023 OŠJ13/2023 
13/2023 potraviny 153,24 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 18.1.2023 OŠJ18/2023 
14/2023  potraviny  391,70  Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 18.1.2023  OŠJ23/2023 
15/2023  potraviny  259,85  FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 18.1.2023  OŠJ21/2023 
16/2023  potraviny  134,05  Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 20.1.2023  OŠJ29/2023 
17/2023  potraviny  209,82  FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 23.1.2023  OŠJ31/2023 
18/2023  potraviny  515,03  Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 23.1.2023  OŠJ30/2023 
19/2023  poskytovanie služieb zborovňa 1/2023 – 12/2023 45,36  KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 24.1.2023 Z2/2015
20/2023  potraviny  226,79  Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 25.1.2023  OŠJ8/2023 
21/2023 potraviny 216,23 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 25.1.2023 OŠJ19/2023 
22/2023 kancelárske potreby 129,49 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 26.1.2023 O5/2023 
23/2023 potraviny 299,24 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 27.1.2023 OŠJ28/2023 
24/2023 el. energia – preddavky r. 2023 880,00 Stredoslovenská energetika, a.s. ,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 30.1.2023 Z16/2016
25/2023 likvidácia odpadu 40,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 2.2.2023 O1/2023 
26/2023 činnosť TPO a BOZP 1/2023 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 2.2.2023 Z5/2018
27/2023 servis PC 2/2023, predlžovačky, hmoždinky 244,22 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 2.2.2023 Z2/2013, O6/2023
28/2023 potraviny 136,26 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 2.2.2023 OŠJ36/2023 
29/2023 potraviny 85,93 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 2.2.2023 OŠJ39/2023 
30/2023 potraviny 127,27 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 2.2.2023 OŠJ42/2023 
31/2023  potraviny  87,14  COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2.2.2023  OŠJ12/2023 
32/2023 potraviny 183,57 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 2.2.2023 OŠJ40/2023 
33/2023 potraviny 483,97 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 2.2.2023 OŠJ38/2023 
34/2023 potraviny 51,57 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 3.2.2023 OŠJ41/202 
35/2023 potraviny 512,74 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 3.2.2023 OŠJ47/2023 
36/2023 potraviny 182,55 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 3.2.2023 OŠJ46/2023 
37/2023 potraviny 222,72 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 3.2.2023 OŠJ26/2023 
38/2023 dodávka zemného plynu ZŠ 1/2023 2425,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 3.2.2023 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
39/2023 dodávka zemného plynu MŠ 1/2023 267,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 3.2.2023 Z12/2016
40/2023 Akreditovaný vzdělávací program s názvem Nástavbový
kurz Bazální stimulace® (22.4.-23.4.2023, Bratislava)
428,00 INSTITUT Bazální stimulace podla Prof. Dr. Frohlicha s.r.o., J. Opletala 680, 738 02  Frýdek – Mýstek, ČR 25889966 3.2.2023 O5/2023 
41/2023 telekom. služby, internet 71,05 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.2.2023 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017, r. 2019, r. 2023
42/2023 potraviny 272,09 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 6.2.2023 OŠJ53/2023 
43/2023 potraviny 525,79 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 6.2.2023 OŠJ51/2023 
44/2023 skupinová Canisterapia 1/2023 250,22 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 8.2.2023 Z3/2020, O2/2023
45/2023 el. energia 1/2023 4600,91 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 8.2.2023  
46/2023 potraviny 103,81 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 8.2.2023 OŠJ55/2023
47/2023  tlačivá – Vysvedčenia, Osvedčenie o získaní predp. vzdel. MŠ  65,51  ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica  31331131  9.2.2023  O3/2023 
48/2023 telekom. služby 43,98 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 9.2.2023 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
49/2023 telekom. služby 32,00 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.2.2023 Z3/2015
50/2023 potraviny 353,69 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 34152199 13.2.2023 OŠJ59/2023 
51/2023 potraviny 143,04 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 13.2.2023 OŠJ62/2023 
52/2023 potraviny 324,95 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 13.2.2023 OŠJ63/2023 
53/2023 potraviny 299,61 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 14.2.2023 OŠJ65/2023 
54/2023 potraviny 205,90 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 15.2.2023 OŠJ43/2023 
55/2023 oprava myčky Project500, dávkovač chémie 396,00 VS SERVIS – TRADE s.r.o., Kemi 629/9, 031 04  Liptovský Mikuláš 51115018 15.2.2023 O12/2023 
56/2023 kontrola PHP   147,66 GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01  Liptovský Mikuláš 36376981 17.2.2023 O11/2023 
57/2023 potraviny 569,96 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 20.2.2023 OŠJ60/2023 
58/2023 záručné a servisné služby k programu 289,63 ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01  Banská Bystrica 31570879 20.2.2023  
59/2023 likvidácia odpadu 24,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 22.2.2023 O9/2023 
60/2023 potraviny 141,59 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 22.2.2023 OŠJ74/2023 
61/2023 potraviny 156,17 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 22.2.2023 OŠJ67/2023 
62/2023 potraviny 290,97 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 23.2.2023 OŠJ76/2023 
63/2023 potraviny 220,70 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 24.2.2023 OŠJ61/2023 
64/2023 skupinová Canisterapia 2/2023 187,67 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 6.3.2023 Z3/2020, O10/2023
65/2023 pranie posteľného prádla  86,88 PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 6.3.2023 O8/2023 
66/2023 vrecia, stura, metla, antib.mydlo, páska, adaptér, batérie, rukavice 218,28 KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Dolný Kubín 36362981 6.3.2023 O13/2023 
67/2023 potraviny 29,20 COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 6.3.2023 OŠJ73/2023 
68/2023 servis PC 03/2023 108,00 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 6.3.2023 Z2/2013
69/2023 činnosť TPO a BOZP 02/2023 46,80 GAJOS s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 6.2.2023 Z5/2018
70/2023 potraviny 115,90 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 6.3.2023 OŠJ72/2023 
71/2023 telekom.služby + internet 104,12 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.3.2023 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 , r. 2019, r. 2023
72/2023 dodávka zemného plynu ZŠ 3/2023 2425,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 6.3.2023 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
73/2023 dodávka zemného plynu MŠ 3/2023 267,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 6.3.2023 Z12/2016
74/2023 potraviny 434,56 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 6.3.2023 OŠJ81/2023 
75/2023 potraviny 372,52 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 6.3.2023 OŠJ83/2023 
76/2023 potraviny 353,07 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 6.3.2023 OŠJ77/2023 
77/2023 el. energia 2/2023 4841,84 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 7.3.2023  
78/2023 potraviny 116,01 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 8.3.2023 OŠJ85/2023 
79/2023 potraviny 439,25 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 10.3.2023 OŠJ92/2023 
80/2023 telekom. služby 39,34 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.3.2023 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
81/2023 telekom. služby 2,29 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.3.2023 Z3/2015
82/2023 aktualizačné vzdelávanie zamest. ŠMŠ a ŠZŠ 916,00 SOFTIMEX Academy s.r.o., Lubeník 159, 049 18  Lubeník 50461460 10.3.2023  
83/2023 interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook 2302,90 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 10.3.2023 O19/2023 
84/2023 čistiace potreby 628,06 HEGDAG s.r.o., Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa 36464724 14.3.2023 O20/2023 
85/2023 potraviny 149,05 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.3.2023 OŠJ80/2023 
86/2027 potraviny 37,25 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 15.3.2023 OŠJ93/2023 
87/2023 potraviny 149,60 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 15.3.2023 OŠJ98/2023 
88/2023 potraviny 170,32 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 15.3.2023 OŠJ96/2023 
89/2023 potraviny 443,03 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 15.3.2023 OŠJ86/2023
90/2023 školské potreby – hmotná núdza 33,20 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 16.3.2023  
91/2023 potraviny 400,33 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 20.3.2023  
92/2023 potraviny 36,37 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 21.3.2023  
93/2023 potraviny 416,57 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 21.3.2023  
94/2023 potraviny 367,65 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 21.3.2023  
95/2023 potraviny 158,63 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 22.3.2023