Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Krúžok arteterapia

Výtvarný prejav je prirodzený pre deti a ich schopnosť výtvarne sa vyjadrovať prebieha už od detstva a vyvíja sa spolu s fyziologickým vývinom. Keďže výtvarná činnosť používa primárne neverbálne prostriedky, stáva sa prístupná aj ľuďom, pre ktorých je slovné vyjadrovanie z rôznych dôvodov ťažké.
Liečenie prostredníctvom výtvarného umenia je známe vďaka svojim prístupom v tom, že v tejto ľudskej projekcii nejde o vytváranie dokonalých výtvarných kompozícií. Dôležitejšie je to, ako sa dieťa bude počas tvorby cítiť a či sa nám podarí dostať jeho vnútorné prežívanie do takej podoby, že sa nám dokáže „duševne otvoriť“, byť šťastné a spokojné.