Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria-Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/23

Je tu opäť nový školský rok a prázdniny odleteli na chumáčikoch pavučín babieho leta do neznáma. Prišiel opäť čas zaplniť priestory školy, čas na plnenie si školských povinností, na stretnutia so spolužiakmi a pani učiteľkami. Čas na hľadanie, spoznávanie a získavanie nových vedomostí. Dajte každému dňu v tomto šk. roku šancu, aby Vás naplnil nielen novými vedomosťami, ale i slušnosťou, zdvorilosťou, či obyčajným priateľským úsmevom.