Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaleria Bezpečne na internete

,,Správam sa bezpečne na internete”
Deti dnes trávia veľa času na internete,či už hraním hier alebo navštevovaním rôznych sociálnych stránok. So žiakmi A variantu sme si na vyučovacej hodine-informatiky hovorili o nástrahách IKT,prezerali si projekty a zamerali sme sa na kyberšikanu.