Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Spomienka na neuveriteľné – chrípkové prázdniny

Nikto nečakal, že v školskom roku 2020 budeme mať navyše 3 a pol mesiaca prázdnin. Od 16. marca 2020 až do 1. júna boli nariadené Ministerstvom školstva SR z dôvodu celosvetovej pandémie koronavírusu…u nás však boli až do konca šk.roka!

 
Ako sme to zvládali?  Myslím, že dobre!  
S našimi žiakmi sme sa vzájomne kontaktovali hlavne cez telefón…cez email, cez facebook, messenger, posielali sme si potrebné veci aj poštou v balíkoch. Ku koncu/po uvoľnení nariadení vlády/ sme sa často osobne navštevovali…Jasne, že v exteriéroch…bolo to zaujímavé! Hlavne to nosenie rúšok- naši žiaci si na ne rýchlo zvykli… Obdobie sme prekonali výborne, verme,že  získané skúsenosti využijeme aj v budúcnosti, ak to bude potrebné… Ale radšej žime  bez chrípky!!!