Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Účelové cvičenie

18.10.2016 sa konalo na našej škole  Účelové cvičenie a Didaktické hry.  Žiaci A a B variantu  navštívili vojenský cintorín  Háj- Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Vyskúšali si cestovanie v hromadnom dopravnom prostriedku, prešli sa krásnou jesennou prírodou, uctili si pamiatku vojakov, ktorí za našu slobodu bojovali v II. svetovej vojne. Na jednotlivých stanovištiach plnili úlohy z oblasti orientácie  v prírode, zdravotníctva a vykonávali športové aktivity. Hlavnou úlohou žiakov C variantu bol nácvik organizovaného opustenia budovy pri vyhlásení  poplachu a chôdza na určitú vzdialenosť v mierne členitom teréne.