Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria-Športové popoludnie v C variante

Dňa 15.06.2022 sme sa zúčastnili športového dopoludnia so žiakmi C variantu. Žiaci prekonávali terénne prekážky, súťažili s loptou, v behu, cvičili na športových strojoch. Na záver sme akciu vyhodnotili a žiakov za športové výkony odmenili.