Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotografie z ŠKD, ŠI