Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Aquaterapia

Aquaterapia

Primárne sleduje rozvinutie motorických zručností dieťaťa uvoľnením spastického napätia a aktiváciou hypotonických svalových skupín, zvýšenie kĺbovej pohyblivosti.

Sekundárne sleduje zlepšenie psychického stavu dieťaťa. Realizuje sa formou skupinových návštev bazénoch hotelov v Jánskej doline.

Pri tejto aktivite sa plavci zdokonaľujú, neplavci sa učia bezpečnému pobytu a pohybu vo vode prípadne na vodných atrakciách. Sledujeme zintenzívnenie socializácie dieťaťa v spoločnosti, v škole i mimo nej. Kladieme dôraz na zlepšenie zdravotného stavu, aktívnu sociálnu interakciu, komunikačné zručnosti a sebareflexiu