Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Deň zeme

Tento deň sme spoločne strávili v triednych kolektívoch. Rozprávali sa o záchrane nášho životného prostredia. Pripravovali sme plagáty a rôzne obrázky, a tým sme vzbudili záujem detí o ochranu nášho okolia. Deti pomáhali a spoločnými silami vyzbierali 3vrecia odpadu. Spoločná aktivita patrila aj kresleniu kriedou na asfalt. Na záver sme spoločne označili menovkami stromy v našom školskom parku.