Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Vianočná besiedka

Vianoce sú čas, keď chceme potešiť našich najbližších, preto si aj naši žiaci pripravili vianočný program s tancom, koledami, pesničkami a divadlom. Veríme, že sme všetkých potešili ❤️❤️❤️