Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej a sociálnej núdze, na zistenie príčin vzniku, poskytnutie informácií a možností riešenia, usmernenia pri uplatňovaní foriem pomoci (intenzívna spolupráca s ÚPSVR, odbor sociálnych vecí, oddelenie dávok v hmotnej núdzi, oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnych služieb)