Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Zdravie v našej škôlke

Dnes sme si s našimi detičkami pomocou rôznorodých aktivít upevňovali a získavali vedomosti a poznatky o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, ktorý je tak dôležitý. Ďakujeme pánovi učiteľovi Eugenovi za výborne pripravené aktivity, a že sa neustále snaží práve zdravý životný štýl neustále deťom vštepovať už v predprimárnom vzdelávaní ☺️💪