Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Hviezdoslavov Kubín galeria

Miesto bez kníh je ako telo bez duše “
I na našej škole sa ozývali zvučné hlásky recitátorov. Bol to neklamný znak toho,že sa konalo školské kolo recitačnej súťaže “HVIEZDOSLAVOV KUBÍN”
Porota spomedzi všetkých vybrala tých najlepších:
1 miesto Samuel Baláž
2.miesto Erika Kopáčová
3.miesto Vladimír Milko

Srdečne blahoželáme ….