Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia

Cieľom je zmiernenie obmedzení a znižovanie závislostí jednotlivca na pomoci iných a primerane zaradiť dieťa do spoločnosti (intenzívna spolupráca tímu odborníkov – sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, zdravotný pracovník, rehabilitačný pracovník).

Sociálnoprávna ochrana

  • ochrana práv a právom chránených záujmov maloletého dieťaťa
  • ochrana pred nepriaznivými vplyvmi
  • poskytovanie rodičom a osobám zodpovedným za výchovu maloletého dieťaťa zodpovedajúce možnosti na ochranu detí pred negatívnymi vplyvmi za účelom predchádzania zlyhania výchovnej funkcie rodiny