Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Deň úcty k starším