Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

fotoalbum Prišiel k nám Mikuláš

Mikuláš je znakom štedrosti a hlavne začiatok krásneho predvianočného obdobia.
Príchod Mikuláša si žiaci na našej škole užívali a spríjemnili vystúpením, ktoré si pripravili pre svojich kamarátov a samozrejme aj Mikuláša.