Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Svetový deň vody fotoalbum

Svetový deň vody si pripomenuli i žiaci A variantu. Zopakovali si, ako funguje kolobeh vody, že voda nie je iba najrozšírenejšou kvapalinou v prírode,ale aj najdôležitejšou. Stačí asi povedať, že vo vode sa zrodil život, bez vody nemôžu existovať ani živočíchy ani rastliny. Život na Zemi je iba tam, kde je voda… Na pracovnom vyučovaní si pripravili ovocie,vyumývané vo vode a nakrájané na rôzne geometrické tvary. Na fyzike určili hmotnosť,objem a zo všetkého ovocia si pripravili zdravé ovocné šťavy, ktoré konzumovali počas celého dňa …..