Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Dobro nie je dar. Je to akt vôle, vyžadujúci veľmi silnú vnútornú energiu. Dobro je úsilie a práca.

Milan Rúfus

Základná škola

O škole

Materská škola

O škôlke

3D Prehliadka

Pozrieť
O škole

content_img_1Špeciálna základná škola internátna, vytvára podmienky pre systematické budovanie hygienických návykov, zdokonaľovanie sebaobslužných činností detí. Prostredníctvom kreatívnej pracovnej a telesnej výchovy nielen zvyšuje úroveň jemnej a hrubej motoriky, celkovej pohybovej koordinácie ale v podstatnej miere prispieva k dosiahnutiu bio-psycho-sociálnej rovnováhy a šťastia z dosiahnutých úspechov. Zabezpečuje získavanie a rozvoj sociálnych skúseností a zručností. Profesionálna orientácia s prihliadnutím na reálne možnosti dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.
Veková kategória od 6 rokov do 16 rokov

  • Bazálna terapia
  • Muzikoterapia
  • Rehabilitácia
  • Canisterapia
  • Aquaterapia
  • Psychomotorické cvičenia
  • Arteterapia, ergoterapia
  • Pobyt v soľnej jaskyni
  • Jazda na koni
Fotografie


Najnovšie články