Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Podpora školy prostredníctvom 2%

Ako podporiť našu školu 2%?

 

Naše zariadenie zbiera 2% na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovanie komplexnej starostlivosti prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov, a preto potrebujeme doklad (kópiu vyhlásenia), aby Vaše 2% putovali práve k nám.

V prípade, ak sa rozhodnete darovať 2% práve nášmu zariadeniu, poprosíme Vás:

  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (nezabúdajte na podpis daňovníka)
  • Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“
  • Kópiu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdajte, resp. pošlite triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa alebo pošlite na mail: szsil.jan@com
  • Do 30.04.2024 je potrebné obe tlačivá zaslať poštou, resp. osobne doručiť na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska alebo k nám do školy
  • Link na vyhlásenie nájdete na:

https://www.knl.sk/2-z-dane

 

Ďakujeme

 

 

 

 

 

Mgr. Adriána Tkáčová

riaditeľka školy