Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Vianočné inšpirácie

Dňa  5.12.2018 sa žiaci V. a VI. triedy  zúčastnili exkurzie v Liptovskom Mikuláši s názvom: Adventné obdobie. Obsahom exkurzie bolo priblížiť žiakom atmosféru remesiel, ktoré sa vykonávali v minulej dobe. Oboznámili sa s výsledkami práce a výrobou perníčkov, medových sviečok, rôznych vianočných ozdôb. Príjemnú atmosféru dotváral Mikuláš, anjel a čert. V závere exkurzie sa žiaci zapisovali do kroniky. Exkurzia sa žiakom páčila a odniesli si z nej zážitkové spomienky, ktoré môžu využiť na vyučovacích hodinách.