Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Zimné didaktické hry a účelové cvičenie

Zimné didaktické hry a účelové cvičenie

Dňa 14.februára sme sa so žiakmi A, B a C variantu zúčastnili zimných didaktických hier a účelového cvičenia. Už od rána začala príprava na didaktické hry v triedach, kde boli žiaci poučení o zásadách  dodržiavania ochrany života a zdravia s názornými ukážkami prvej pomoci, do čoho sa žiaci aj sami aktívne zapojili, čím si precvičili a upevnili už osvojené vedomosti. V druhej časti teoretickej prípravy sme si so žiakmi zopakovali zimovanie ihličnatých a listnatých drevín. Po vyhlásení poplachu sme sa zoradili do skupín a prešli sme po jednotlivých významných bodoch v obci, kde sme si ukázali zaujímavé architektonické prvky ,geografické úkazy a spomenuli na významné osobnosti, ktoré tu žili. Po presune obcou sme sa zastavili pri termálnom prameni Teplica, následne sme prišli na kopček pod rozhľadňou, kde sme si dopriali dávku detského smiechu, radosti a pohybu pri sánkovaní. Odtiaľ sme sa presunuli ku škole, kde sme si zabehali po vyznačenej trase, zatriafali bezpečne snehovou guľou na terč a šťastní a spokojní uzavreli toto krásne zasnežené športové dopoludnie.