Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Medzinárodný deň florbalu fotogaleria

Dňa 12.apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň florbalu. Máme radi šport a pohyb a tak sme sa s radosťou zapojili do akcie. Žiaci A a B variantu sa vonku pred školou rozcvičili a na multifunkčnom ihrisku zahrali priateľský zápas v zmiešaných družstvách. Dodržiavali sme fair -play hru a snažili sa o dobrý tímový výsledok. Učíme sa tak zdravej súťaživosti, ale aj spolupráci a solidarite. Zápas nemal víťaza – vyhrali sme všetci, ktorí sme sa zapojili a urobili tak prospešnú vec pre svoje zdravie.