Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Rodina Hlbocká – výchovný koncert

Naši žiaci sa oboznamovali s rôznymi hudobnými nástrojmi,počúvali prekrásne melódie a piesne , odvážne sa zapájali do hudobných aktivít – mali dnes nezabudnuteľný,estetický zážitok!