Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Verejné financie 2022

Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Číslo Predmet faktúry Cena vrátane DPH Dodávateľ IČO Dátum doručenia Poznámka
 01/2022 telekom. služby, internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.1.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
02/2022 jedálne kupóny 936,00 UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 31396674 4.1.2022 O1/2022 
03/2022 potraviny  71,91 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 11.1.2022 OŠJ07/2022 
04/2022 potraviny 303,81 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 11.1.2022 OŠJ04/2022 
05/2022 potraviny 246,77 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 14.1.2022 OŠJ02/2022 
06/2022 potraviny 11,21 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.1.2022 OŠJ01/2022 
07/2022 potraviny 379,79 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 17.1.2022 OŠJ18/2022
08/2022 potraviny 446,36 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 19.1.2022 OŠJ06/2022 
09/2022 odber zemného plynu MŠ 01/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 19.1.2022 Z12/2016
10/2022 odber zemného plynu ZŠ 01/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256 19.1.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
11/2022 potraviny 272,67 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 19.1.2022 OŠJ19/2022 
12/2022 potraviny 105,81 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 19.1.2022 OŠJ11/2022 
13/2022 potraviny 104,71 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 19.1.2022 OŠJ21/2022 
14/2022 potraviny 98,54 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 20.1.2022 OŠJ29/2022 
15/2022 servis počítačov 1/2022 108,00 FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 24.1.2022 Z2/2013
16/2022 potraviny 239,84 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 25.1.2022 OŠJ25/2022 
17/2022 papierové utierky do dávkovačov 66,60 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01  Liptovský Mikuláš 52657906 25.1.2022 O06/2022 
18/2022 potraviny 217,66 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 25.1.2022 OŠJ32/2022 
19/2022 potraviny 465,78 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 25.1.2022 OŠJ31/2022 
20/2022 likvidácia odpadu 22,50 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 25.1.2022 O05/2022 
21/2022 potraviny 197,57 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 26.1.2022 OŠJ03/2022 
22/2022 potraviny 48,96 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 26.1.2022 OŠJ35/2022 
23/2022 potraviny 162,64 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 26.1.2022 OŠJ05/2022 
24/2022 elektrická energia vyúčtovanie r. 2021 – nedoplatok 69,70 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 26.1.2022 Z16/2016
25/2022 elektrická energia – preddavky r. 2022 561,00 Stredoslovenská energetika, a.s. ,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 26.1.2022 Z16/2016
26/2022  potraviny  81,93  Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 27.1.2022  OŠJ41/2022 
27/2022 potraviny 161,14 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 27.1.2022 OŠJ40/2022 
28/2022 oprava osobného auta Lada Kalina 260,00 Vratko Čonka, Do Políka 261, 032 03  Liptovský Ján 41739078 28.1.2022 O3/2022 
29/2022 potraviny 614,28 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 31.1.2022 OŠJ42/2022 
30/2022 potraviny 90,39 COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 31.1.2022 OŠJ15/2022 
31/2022 činnosť TPO a BOZP 1/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 2.2.2022 Z5/2018
32/2022 programátorské a obsahové práce na doméne szsilj.sk 20,00 FreeTech.digital s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01  Liptovský Mikuláš 53826230 2.2.2022 O10/2022 
33/2022 odber zemného plynu MŠ 2/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 2.2.2022 Z12/2016
34/2022 servis PC 02/2022 108,00 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 3.2.2022 Z2/2013
35/2022 telekom. služby, internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.2.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
36/2022 odber zemného plynu 2/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 4.2.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
37/2022 plavák bočný, HP MS prístroj s maticou 19,50 SIGPUMP, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01  Liptovský Mikuláš  46703667 4.2.2022 O04/2022 
38/2022 potraviny 26,64 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 4.2.2022 OŠJ34/2022 
39/2022 potraviny 135,64 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 4.2.2022 OŠJ30/2022 
40/2022 pranie posteľného prádla 91,46 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 4.2.2022 O02/2022 
41/2022 potraviny 394,95 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 7.2.2022 OŠJ49/2022 
42/2022 potraviny 301,79 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 7.2.2022 OŠJ51/2022 
43/2022 potraviny 142,70 COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01  Liptovský Mikuláš 43873693 8.2.2022 OŠJ53/2022 
44/2022 telekom. služby 35,00 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.2.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
45/2022 potraviny 28,30 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 10.2.2022 OŠJ57/2022 
46/2022 potraviny 76,08 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 10.2.2022 OŠJ54/2022 
47/2022 telekom. služby 30,72 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.2.2022 Z3/2015
48/2022 elektrická energia 2618,59 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 11.2.2022  
49/2022 potraviny 190,78 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 11.2.2022 OŠJ50/2022 
50/2022 služby virtuálnej knižnice 01/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 14.2.2022 Z2/2015
51/2022 potraviny 121,23 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.2.2022 OŠJ45/20222 
52/2022 potraviny 42,65 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.2.2022 OŠJ46/2022 
53/2022 potraviny 147,70 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 16.2.2022 OŠJ64/2022 
54/2022 potraviny 34,49 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 16.2.2022 OŠJ61/2022 
55/2022 potraviny 225,44 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 16.2.2022 OŠJ63/2022 
56/2022 potraviny 74,39 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 17.2.2022 OŠJ67/2022 
57/2022 2 Kotrola PHP podľa Dl 99,42 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 18.2.2022 O14/2022
58/2022 likvidácia odpadu 30,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 22.2.2022 O11/2022 
59/2022 potraviny 106,78 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 22.2.2022 OŠJ74/2022 
60/2022 potraviny 165,80 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 22.2.2022 OŠJ72/2022 
61/2022 potraviny 197,64 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 22.2.2022 OŠJ70/2022 
62/2022 oprava kovania na okne v MŠ 52,00 Martin Niňaj, Hlavná 97/75,
032 02 Závažná Poruba 
45866830 23.2.2022  O15/2022 
63/2022 potraviny 305,03 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 23.2.2022 OŠJ75/2022 
64/2022 tonery 709,20 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01  Oščadnica 44925417 23.2.2022 O18/2022 
65/2022 vzdelávanie 20,00 NFT s.r.o., Vysokoškolákov 2898/6, 010 08  Žilina 52762882 23.2.2022 O20/2022 
66/2022 potraviny 82,67 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 25.2.2022 OŠJ58/2022 
67/2022 potraviny 36,83 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 25.2.2022 OŠJ66/2022 
68/2022 potraviny 214,93 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 25.2.2022 OŠJ69/2022 
69/2022 kancelárske potreby 77,00 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 28.2.2022 O19/2022 
70/2022 pranie posteľného prádla 93,25 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 28.2.2022 O13/2022 
71/2022 potraviny 223,94 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 28.2.2022 OŠJ81/2022 
72/2022 potraviny 38,14 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 28.2.2022 OŠJ79/2022 
73/2022 potraviny 207,69 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 2.3.2022 OŠJ77/2022 
74/2022 odber zemného plynu MŠ 03/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 2.3.2022 Z12/2016
75/2022 odber zemného plynu ZŠ 03/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256 2.3.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
76/2022 servis počítačov 3/2022 108,00 FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 2.3.2022 Z2/2013
77/2022 činnosť TPO a BOZP 2/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 2.3.2022 Z5/2018
78/2022  potraviny 65,25 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 2.3.2022 OŠJ85/2022 
79/2022 potraviny 8,07 COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2.3.2022 OŠJ65/2022 
80/2022 posezónna údržba a oprava školského traktora 367,10 Mountfield Sk s.r.o., Kollárova 85, 036 01  Martin 36377147 3.3.2022 O147/2021 
81/2022 telekom. služby, internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.3.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
82/2022 potraviny 133,53 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 4.3.2022 OŠJ71/2022 
83/2022 skupinová Canisterapia 1/2022 120,00 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 7.3.2022 Z3/2020, O8/2022
84/2022 skupinová Canisterapia 2/2022 60,00 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 7.3.2022 Z3/2020, O12/2022
85/2022 prac. odev, pílky, posypová soľ, vrecia na smeti, čistiace prostr., mydlo, batérie 313,81 KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Dolný Kubín 36362981 7.3.2022 O7/2022 
86/2022 služby virtuálnej knižnice 2/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 7.3.2022 Z2/2015
87/2022 telekom. služby 30,00 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 14.3.2022 Z3/2015
88/2022 telekom. služby 36,12 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 14.3.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
89/2022 potraviny 28,16 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.3.2022 OŠJ84/2022 
90/2022 potraviny 10,84 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.3.2022 OŠJ89/2022 
91/2022 elektrická energia 2/2022 2685,01 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 14.3.2022  
92/2022 čistiace potreby 477,56 HEGDAG s.r.o., Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa 36464724 15.3.2022 O26/2022 
93/2022 potraviny 80,94 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 15.3.2022 OŠJ95/2022 
94/2022 potraviny 296,23 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 15.3.2022 OŠJ93/2022 
95/2022 detekčné trubičky 19,03 FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01  Levoča 36483095 16.3.2022 O9/2022
96/2022 jedálne kupóny 624,00 UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 31396674 16.3.2022 O27/2022
97/2022 potraviny 285,23 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 21.3.2022 OŠJ91/2022 
98/2022 záručné a servisné služby k mzdovému programu 256,76 ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01  Banská Bystrica 31570879 21.3.2022  
99/2022 potraviny 49,92 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 21.3.2022 OŠJ100/2022 
100/2022 potraviny 580,42 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 21.3.2022 OŠJ92/2022 
101/2022 potraviny 191,31 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 21.3.2022 OŠJ105/2022 
102/2022 knihy 660,00 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54,
974 01 Banská Bystrica
36754749 24.3.2022 O23/2022 
103/2022 potraviny 103,20 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 25.3.2022 OŠJ90/2022 
104/2022 potraviny 18,58 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 25.3.2022 OŠJ94/2022 
105/2022 potraviny 94,80 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 28.3.2022 OŠJ108/2022 
106/2022 potraviny 323,45 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 28.3.2022 OŠJ111/2022 
107/2022 potraviny 193,54 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 28.3.2022 OŠJ103/2022 
108/2022 pracovné náradie 299,82 KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Dolný Kubín 36362981 29.3.2022 O25/2022 
109/2022 kancelárske potreby 62,04 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 29.3.2022 O31/2022 
110/2022 ručný šľahač, tyčový mixér 59,98 PAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 29.3.2022 OŠJ32/2022 
111/2022 papierové utierky 36,00 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01   52657906 29.3.2022 O30/2022 
112/2022 potraviny 63,27 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 29.3.2022 OŠJ115/2022 
113/2022 potraviny 276,27 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 29.3.2022 OŠJ113/2022 
114/2022 likvidácia odpadu 32,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 29.3.2022 OŠJ21/2022 
115/2022 kancelárske potreby 299,69 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05  Bratislava 35729040 30.3.2022 O29/2022 
116/2022 potraviny 59,05 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25  Liptovský Mikuláš 00168963 31.3.2022 OŠJ118/2022 
117/2022 potraviny 384,75 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 1.4.2022 OŠJ117/2022 
119/2022 elektrický ohrievač vody pre ZŠ – Mora Moraeomi120PKT 132,00 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06  Bratislava  35739487 1.4.2022 O33/2022 
120/2022 tlačivá – vysvedčenia 63,42 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 31331131 1.4.2022 O28/2022 
121/2022 servis počítačov 4/2022 108,00 FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 4.4.2022 Z2/2013
122/2022 odber zemného plynu ZŠ 04/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256 4.4.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
123/2022 odber zemného plynu MŠ 04/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 4.4.2022 Z12/2016
124/2022 potraviny 369,92 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 4.4.2022 OŠJ122/2022 
125/2022 potraviny 36,96 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 4.4.2022 OŠJ107/2022 
126/2022 potraviny 162,60 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 4.4.2022 OŠJ102/2022 
127/2022 činnosť TPO a BOZP 3/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 4.4.2022 Z5/2018
128/2022 potraviny 240,74 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 4.4.2022 OŠJ124/2022 
129/2022 služby virtuálnej knižnice 03/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 5.4.2022 Z2/2015
130/2022 telekom. služby, internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.4.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
131/2022 pranie posteľného prádla 92,42 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 5.4.2022 O24/2022 
132/2022 potraviny 123,06 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 5.4.2022 OŠJ126/2022 
133/2022 potraviny 214,27 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 6.4.2022 OŠJ129/2022 
134/2022 čistiace a hygienické potreby 373,09 CENTRUM spol. s r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš 31614230 8.4.2022 O34/2022 
135/2022 elektrická energia 2464,07 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 8.4.2022  
136/2022 potraviny 323,35 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 8.4.2022 OŠJ123/2022 
137/2022 potraviny 60,53 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 11.4.2022 OŠJ135/2022
138/2022 potraviny 109,56 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 11.4.2022 OŠJ133/2022
139/2022 telekom. služby 36,22 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 12.4.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
140/2022 telekom. služby 31,24 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.4.2022 Z3/2015
141/2022 potraviny 21,67 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 21.4.2022 OŠJ125/2022
142/2022 potraviny 106,00 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 21.4.2022 OŠJ120/2022
143/2022 potraviny 233,63 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 21.4.2022 OŠJ142/2022
144/2022 potraviny 106,40 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 21.4.2022 OŠJ144/2022
145/2022 potraviny 252,41 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 21.4.2022 OŠJ143/2022
146/2022 potraviny 80,02 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 26.4.2022 OŠJ151/2022 
147/2022 potraviny 188,72 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 26.4.2022 OŠJ149/2022 
148/2022 likvidácia odpadu 32,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 26.4.2022 O36/2022 
149/2022 skupinová Canisterapia  120,00 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 27.4.2022 O22/2022 
150/2022 potraviny 160,88 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 29.4.2022 OŠJ155/2022 
151/2022 potraviny 93,17 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 29.4.2022 OŠJ153/2022 
152/2022 potraviny 38,65 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 29.4.2022 OŠJ136/2022 
153/2022 potraviny 13,31 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 29.4.2022 OŠJ138/2022 
154/2022 potraviny 204,72 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 29.4.2022 OŠJ141/2022 
156/2022 potraviny 431,78 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 2.5.2022 OŠJ159/2022 
157/2022 potraviny 252,23 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 2.5.2022 OŠJ160/2022 
158/2022 potraviny 52,66 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25  Liptovský Mikuláš 00168963 2.5.2022 OŠJ137/2022 
159/2022 kancelárske potreby, vrecia 207,00 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 2.5.2022 O39/2022 
160/2022 činnosť TPO a BOZP 4/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 2.5.2022 Z5/2018
161/2022 telekom. služby, internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.5.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
162/2022 maľovanie školskej jedálne  951,00 SK Červené vrchy, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž  17058244  4.5.2022 O41/2022 
163/2022 pranie posteľnej bielizne 135,49 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 4.5.2022 O38/2022 
164/2022 potraviny 142,21 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 4.5.2022 OŠJ152/2022 
165/2022 odber zemného plyn MŠ 5/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 4.5.2022 Z12/2016
166/2022 odber zemného plynu 5/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 4.5.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
167/2022 jedálne kupóny 1177,80 UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 31396674 4.5.2022 O44/2022 
168/2022 servis PC 05/2022, tlač pozvánok + orezanie 127,80 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 4.5.2022 Z2/2013, O47/2022
169/2022 potraviny 103,92 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 6.5.2022 OŠJ166/2022 
170/2022 potraviny 79,96 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 6.5.2022 OŠJ162/2022 
171/2022 potraviny 10,21 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 6.5.2022 OŠJ157/2022 
172/2022 potraviny 141,67 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 6.5.2022 OŠJ145/2022 
173/2022 služby virtuálnej knižnice 04/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 9.5.2022 Z2/2015
174/2022 elektrická energia 2203,03 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 9.5.2022  
175/2022 výmena parapety v MŠ 210,00 MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 46754377 9.5.2022 O16/2022 
176/2022 výmena podlahovej krytiny v ŠJ 3678,67 MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 46754377 9.5.2022 O40/2022 
177/2022 PVC obaly,  tlačivá pre ŠZŠ 172,85 ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 05  Banská Bystrica 31333113 10.5.2022 O46/2022 
178/2022  telekom. služby 41,37 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.5.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
179/2022 knihy pre deti v MŠ 136,70 Daniel FISCHER, Kokošovce 65, 082 52  Kokošovce 45634653 10.5.2022 O48/2022 
180/2022 telekom. služby 31,96 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.5.2022 Z3/2015
181/2022 potraviny 207,13 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 11.5.2022 OŠJ172/2022 
182/2022 potraviny 343,89 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 11.5.2022  OŠJ171/2022 
183/2022 potraviny 55,47 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 11.5.2022 OŠJ173/2022 
184/2022 potraviny 115,09 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 13.5.2022 OŠJ158/2022
185/2022 potraviny 20,44 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 13.5.2022 OŠJ165/2022
186/2022 vrecia, kotúč, 5P Plus 96,89 KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Dolný Kubín 36362981 13.5.2022 O35/2022 
187/2022 potraviny 324,70 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 18.5.2022 OŠJ170/2022 
188/2022 potraviny 263,79 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 18.5.2022 OŠJ178/2022 
189/2022 potraviny 174,26 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 18.5.2022 OŠJ181/2022 
190/2022 potraviny 291,48 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 18.5.2022 OŠJ185/2022 
191/2022 potraviny 38,06 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 23.5.2022 OŠJ186/2022 
192/2022 potraviny 278,78 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 23.5.2022 OŠJ190/2022 
193/2022 skrinky, pracovná doska do riaditeľne 580,00 Michal Blišťan, Ul. Nižný dvor č. 130, Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok 40454819 23.5.2022 O50/2022 
194/2022 tlačivá – vysvedčenia  11,60 ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 05  Banská Bystrica 31333113 23.5.2022 O51/2022 
195/2022 utierky do dávkovača 46,80 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01   52657906 24.5.2022 O54/2022 
196/2022 uč. pomôcky – učebnice 805,50 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08  Bratislava 51692881 24.5.2022 O53/2022 
197/2022 potraviny 113,17 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 25.5.2022 OŠJ194/2022 
198/2022 potraviny 99,46 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 25.5.2022 OŠJ176/2022 
199/2022 potraviny 386,53 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 25.5.2022 OŠJ180/2022 
200/2022 potraviny 123,46 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 31.5.2022 OŠJ193/2022 
201/2022 likvidácia odpadu 40,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 31.5.2022 O43/2022 
202/2022 potraviny 261,62 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 31.5.2022 OŠJ199/2022 
203/2022 potraviny 251,95 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 1.6.2022 OŠJ203/2022 
204/2022 potraviny 210,75 COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 1.6.2022 OŠJ175/2022 
205/2022 poskytnutie právnych služieb 400,00 JUDr. Zuzana Kandlerová, Ul. 1. mája č. 113, 031 28  Liptovský Mikuláš 36133698 1.6.2022  
206/2022 služby virtuálnej knižnice 05/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 1.6.2022 Z2/2015
207/2022 Animoterapia 480,00 FRAKTAL s.r.o., Pavlova Ves 121, 032 21 Pavlova Ves   53908295 1.6.2022 O17/2022 
208/2022 servis PC 06/2022 108,00 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 1.6.2022 Z2/2013
209/2022 činnosť TPO a BOZP 5/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 2.6.2022 Z5/2018
210/2022 odber zemného plyn MŠ 6/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 3.6.2022 Z12/2016
211/2022 odber zemného plynu 6/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 3.6.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
212/2022 potraviny 128,15 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 3.6.2022 OŠJ188/2022 
213/2022 potraviny 22,60 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 3.6.2022 OŠJ195/2022 
 214/2022 pranie posteľného prádla   84,08  PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 3.6.2022  O42/2022 
215/2022  skupinová Canisterapia 04/2022  140,00 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 6.6.2022  O37/2022 
216/2022 skupinová Canisterapia 05/2022 180,00 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 6.6.2022 O55/2022 
217/2022 telekom. služby, internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.6.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
218/2022 potraviny 507,84 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 6.6.2022 OŠJ210/2022 
219/2022 potraviny 89,32 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 6.6.2022 OŠJ201/2022
220/2022 potraviny 110,52 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 6.6.2022 OŠJ207/2022
221/2022 potraviny 143,92 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 7.6.2022 OŠJ216/2022 
222/2022 potraviny 319,96 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 7.6.2022 OŠJ211/2022 
223/2022 vrecia, rukavice jednorazové, štura, 5P Plus, antibakteriálne mydlo  121,08 KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Dolný Kubín 36362981 8.6.2022 O52/2022 
224/2022 potraviny 248,97 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 8.6.2022 OŠJ205/2022 
225/2022 papier na pečenie, obracačka, otvarak na konzervy do ŠJ 91,89 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01  Liptovský Mikuláš 52657906 9.6.2022 O59/2022 
226/2022 telekom. služby 33,45 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.6.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
227/2022 elekrická energia  2276,30 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 10.6.2022  
228/2022 telekom. služby 41,44 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.6.2022 Z3/2015
229/2022 tlač brožúry farebne 97,20 FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 14.6.2022 O60/2022 
230/2022 batéria do záhradného traktora 56,75 KO a LA Plus s.r.o., Železničiarska 68, 080 01 Prešov 36468070 14.6.2022 O64/2022 
231/2022 potraviny 211,22 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 15.6.2022 OŠJ204/2022 
232/2022 potraviny 54,16 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 15.6.2022 OŠJ208/2022 
233/2022 potraviny 201,77 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 15.6.2022 OŠJ214/2022 
234/2022 potraviny 261,33 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 15.6.2022 OŠJ221/2022 
235/2022 potraviny 296,98 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 15.6.2022 OŠJ222/2022 
236/2022 časopisy do MŠ 31,80 ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04  Bratislava 31363822 16.6.2022 O66/2022 
237/2022 časopisy do MŠ 32,25 ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04  Bratislava 31363822 16.6.2022 O66/2022 
238/2022 potraviny 101,14 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 16.6.2022 OŠJ227/2022 
239/2022 potraviny 50,37 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 16.6.2022 OŠJ224/2022 
240/2022 Kniha Liptovského Mikuláša a okolie z neba 660,00 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 36754749 16.6.2022 O23/2022 
241/2022 temperové farby 238,50 NOMIland, s.r.o.,
Magnezitárska 11
040 13 Košice
36174319 17.6.2022 O62/2022 
242/2022 biele háčiky, vlasy 412,80 OVIMEX s.r.o.,
Štúrova 128/19,
058 01 Poprad
31662277 17.6.2022 O63/2022 
243/2022 kancelárske potreby 1655,71 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 22.6.2022 O61/2022 
244/2022 kancelárske potreby 118,26 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 22.6.2022 O45/2022 
245/2022 potraviny 47,58 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 23.6.2022 OŠJ225/2022 
246/2022 potraviny 144,85 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 23.6.2022 OŠJ220/2022 
247/2022 potraviny 240,53 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 23.6.2022 OŠJ233/2022 
248/2022 potraviny 74,40 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 23.6.2022 OŠJ235/2022 
249/2022 potraviny 269,49 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 24.6.2022 OŠJ230/2022 
250/2022 preprava detí – školský výlet 145,00 Arriva Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01  Ružomberok 36403431 24.6.2022 O58/2022 
251/2022 potraviny 149,23 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 27.6.2022 OŠJ238/2022 
252/2022 potraviny 432,91 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 27.6.2022 OŠJ237/2022 
253/2022 potraviny 74,23 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 27.6.2022 OŠJ242/2022 
254/2022 potraviny 56,87 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 28.6.2022 OŠJ245/2022 
255/2022 odvoz zeleného odpadu z areálu školy 372,00 ZASADÍME s.r.o.,
Liptovský Peter 253,
033 01 Liptovský Peter
50361988 28.6.2022 O68/2022 
256/2022 likvidácia odpadu 32,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 28.6.2022 O57/2022 
257/2022 činnosť TPO a BOZP 3/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 1.7.2022 Z5/2018
258/2022 potraviny 132,85 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 1.7.2022 OŠJ234/2022 
259/2022 služby virtuálnej knižnice 06/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 4.7.2022 Z2/2015
260/2022 potraviny 82,19 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25  Liptovský Mikuláš 00168963 6.7.2022 OŠJ212/2022 
261/2022 telekom. služby, internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.7.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
262/2022 pranie posteľnej bielizne  137,16 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 7.7.2022 O56/2022 
263/2022 odber zemného plyn MŠ 7/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 7.7.2022 Z12/2016
264/2022 odber zemného plynu 7/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 7.7.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
265/2022 servis PC 07/2022 108,00 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 8.7.2022 Z2/2013
266/2022 papierové utierky, toaletný papier, MOP-náhrada 185,90 CENTRUM spol. s r.o.,
1. mája 697/26,
031 01  Liptovský Mikuláš
31614230 8.7.2022 O65/2022 
267/2022 elekrická energia  2052,65 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 8.7.2022  
268/2022 vodné, stočné 2103,64 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Revolučná 595,
031 05 Liptovský Mikuláš
36672441 11.7.2022  
269/2022 telekom. služby 42,16 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 11.7.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
270/2022 skupinová Canisterapia  180,00 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 12.7.2022 O67/2022
271/2022 krmivo pre ryby  48,76 VKW s.r.o., Letná ulica 746/7, 082 52  Dulová Ves – Vlčie Doly 50054601 12.7.2022  O72/2022
272/2022 magnetická mapa 634,80

VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01
Banská Bystrica

 

46747770 14.7.2022 O49/2022 
273/2022 malovanie vnútroných priestorov ŠMŠ 1720,00 SK Červené vrchy, Svätý Kríž 184, 032 11  Svätý Kríž 17058244 19.7.2022 O71/2022
274/2022 PVC podlaha  159,70 LIMEX ČR s.r.o., Kamenné pole 4557/12, 031 01  Liptovský Mikuláš 51689839 25.7.2022 O76/2022
275/2022 programy na rok 07/2022-06/2023 Winibeu Winasu 279,60 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 19  Košice 00162957 25.7.2022  
 276/2022 fólia, rukavice, plachty, páska  44,08  KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Dolný Kubín 36362981 1.8.2022  O69/2022 
277/2022  služby virtuálnej knižnice 07/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 1.8.2022 Z2/2015
278/2022 telekom. služby 37,96 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 2.8.2022 Z3/2015
279/2022 činnosť TPO a BOZP 7/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 3.8.2022 Z5/2018
280/2022 telekom. služby + internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.8.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
281/2022 odber zemného plynu 8/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 5.8.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
282/2022 odber zemného plyn MŠ 8/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 5.8.2022 Z12/2016
283/2022 servis pc 8/2022, valec do tlačiarne 132,60 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 5.8.2022 Z2/2013, O 73/2022
284/2022 pranie posteľného prádla  92,44 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 9.8.2022 O70/2022
285/2022 telekom. služby 42,16 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.8.022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
286/2022 elekrická energia – nedoplatok 797,18 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 10.8.2022  
287/2022 telekom. služby 31,48 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.8.2022 Z3/2015
288/2022 PVC podlahová krytina 441,50 LIMEX ČR s.r.o., Kamenné pole 4557/12, 031 01  Liptovský Mikuláš 51689839  11.8.2022 O78/2022
289/2022 oprava klampiarskych prvkov v priestoroch ŠZŠ 285,00 SK Červené vrchy, Námestie SNP 72/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 17058244 18.8.2022 O80/2022 
290/2022 tlačivá – tr. knihy, tr. výkazy,.. 353,77 ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 31331131 19.8.2022 O74/2022
291/2022 potraviny 205,86 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 22.8.2022 OŠJ248/2022 
292/2022 potraviny 581,08 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 22.8.2022 OŠJ249/2022 
293/2022 potraviny 34,51 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 23.8.2022 OŠJ247/2022 
294/2022 tlač šekov 12,59 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 25.8.2022 O79/2022 
295/2022 potraviny 21,98 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 25.8.2022 OŠJ256/2022 
296/2022 potraviny 68,36 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 25.8.2022 OŠJ255/2022 
297/2022 čistiace prostriedky 439,68 HEGDAG s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 36464724 25.8.2022 O81/2022 
298/2022 služby virtuálnej knižnice 08/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 5.9.2022 Z2/2015
299/2022 potraviny 17,40 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 5.9.2022 OŠJ254/2022
300/2022 odber zemného plyn MŠ 9/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 5.9.2022 Z12/2016
301/2022 odber zemného plynu 9/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 5.9.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
302/2022 overovanie – závažia, váh 171,00 Slovenská legálna metrológia, n. o.
Hviezdoslavova 1124/31,
974 01 Banská Bystrica
37954521 5.9.2022 O75/2022
303/2022 telekom. služby + internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.9.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
304/2022 činnosť TPO a BOZP 8/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 6.9.2022 Z5/2018
305/2022 utierky, podnosy 53,60 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01  Liptovský Mikuláš 52657906 7.9.2022 O85/2022 
306/2022 servis PC 09/2022, myš, toner, USB kábel 551,70 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 9.9.2022 Z2/2013, O82/2022
307/2022 elekrická energia  1000,07 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 9.9.2022  
308/2022 potraviny 1033,61 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 9.9.2022 OŠJ259/2022 
309/2022 telekom. služby 42,64 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 12.9.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
310/2022 potraviny 458,37 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 12.9.2022  OŠJ260/2022
311/2022 potraviny 76,60 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 12.9.2022 OŠJ263/2022 
312/2022 telekom. služby 37,00 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.9.2022 Z3/2015
313/2022 potraviny 158,85 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 13.9.2022 OŠJ273/2022 
314/2022 potraviny 529,70 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 14.9.2022 OŠJ271/2022 
315/2022 potraviny 286,97 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 14.9.2022 OŠJ270/2022 
316/2022 potraviny 366,71 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 14.9.2022 OŠJ250/2022 
317/2022 potraviny 78,39 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 16.9.2022 OŠJ258/2022 
318/2022 potraviny 77,29 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 16.9.2022 OŠJ276/2022 
319/2022 jedálne kupóny 1172,10 UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 31396674 19.9.2022 O89/2022 
320/2022 Logopedárium – aktualizácia jún 2022 97,02 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1, 821 03  Bratislava – mestská časť Ružinov 46490213 19.9.2022 O90/2022 
321/2022 potraviny 293,76 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 19.9.2022 OŠJ280/2022 
322/2022 tlačivá – Zdravotný záznam 18,60 Slavomír Binčík – JUNIOR,
Hlavná 266,
900 62 Kostolište
34391509 20.9.2022 O86/2022 
323/2022 zásobník na papierové utierky 25,60 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01   52657906 21.9.2022 O92/2022 
324/2022 potraviny 56,55 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 21.9.2022 OŠJ282/2022
325/2022 potraviny 267,77 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 21.9.2022 OŠJ283/2022
326/2022 potraviny 65,84 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 21.9.2022 OŠJ285/2022
327/2022 potraviny 314,18 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 23.9.2022 OŠJ289/2022 
328/2022 potraviny 265,68 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 23.9.2022 OŠJ278/2022 
329/2022 potraviny 116,08 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 23.9.2022 OŠJ269/2022 
330/2022 ae Aktualiz. príprava elektrotechnikov 54,00 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 23.9.2022 O87/2022 
331/2022 potraviny 40,07 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbkaa 50302931 27.9.2022 OŠJ293/2022 
332/2022 potraviny 217,05 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 27.9.2022 OŠJ292/2022 
333/2022 likvidácia odpadu 24,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 27.9.2022 O88/2022 
334/2022 Interaktívny program – ALFIK SK Komplet 349,00 IŠka s.r.o., Fintická 119, 080 06  Prešov 50378171 27.9.2022 O93/2022 
335/2022 tonery, adaptér, lampa do dataprojektora 406,42 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 29.9.2022 O83/2022 
336/2022 potraviny 180,67 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 30.9.2022 OŠJ295/2022
337/2022 papierové utierky 46,80 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01  Liptovský Mikuláš 52657906 3.10.2022 O95/2022 
338/2022 služby virtuálnej knižnice 09/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 3.10.2022 Z2/2015
339/2022 odber zemného plynu 10/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 3.10.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
340/2022 odber zemného plyn MŠ 10/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 3.10.2022 Z12/2016
341/2022 potraviny 139,97 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 3.10.2022 OŠJ288/2022 
342/2022 kancelárske potreby 616,81 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 4.10.2022 O84/2022 
343/2022 telekom. služby + internet 53,20 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.10.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
344/2022 potraviny 76,40 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 4.10.2022 OŠJ303/2022 
345/2022 potraviny 152,25 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 4.10.2022 OŠJ302/2022 
346/2022 potraviny 97,95 COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 4.10.2022 OŠJ265/2022 
347/2022 potraviny 328,38 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 4.10.2022 OŠJ298/2022 
348/2022 servis PC 10/2022 108,00 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 5.10.2022 Z2/2013
349/2022 telekom. služby 46,60 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.10.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
350/2022 potraviny 163,48 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 10.10.2022 OŠJ300/2022 
351/2022 potraviny 83,48 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 10.10.2022 OŠJ299/2022 
352/2022 potraviny 107,23 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 10.10.2022 OŠJ284/2022 
353/2022 potraviny 42,82 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 10.10.2022 OŠJ296/2022 
354/2022 činnosť TPO a BOZP 09/2022, Samolepka – Nepovolaným vstup zakázaný 47,70 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 10.10.2022 Z5/2018, O94/2022
355/2022 elekrická energia  1778,42 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 10.10.2022  
356/2022 prac. obuv a oblečenie, fólie, vrecia, batérie, rohožky,rukavice, čist. prostriedky 543,38 KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Ddolný Kubín 36362981 10.10.2022 O77/2022 
357/2022 potraviny 271,84 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 10.10.2022 OŠJ310/2022 
358/2022 potraviny 104,41 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 10.10.2022 OŠJ306/2022 
359/2022 potraviny 185,15 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 10.10.2022 OŠJ311/2022 
360/2022 potraviny 71,95 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 10.10.2022 OŠJ314/2022
361/2022 Verejná správa SR – ročný prístup 1.1.2023-31.12.2023 204,00 Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1 31592503 11.10.2022 O91/2022
362/2022 telekom. služby 31,24 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.10.2022 Z3/2015
363/2022 kuchynská linka + drez  316,00 Ing. Ľuboš Kuchárik – ELBYT, Kragujevská 1, 010 01  Žilina 30589622 12.10.2022 O98/2022
364/2022 potraviny 71,63 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.10.2022 OŠJ304/2022 
365/2022 oprava keramickej dlažby a plávajúcej podlahy v ŠZŠ 348,00 MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1574/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 46754377 17.10.2022 O97/2022 
366/2022 potraviny 180,51 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 17.10.2022 OŠJ313/2022 
367/2022 potraviny 18,31 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25  Liptovský Mikuláš 00168963 18.10.2022 OŠJ318/2022 
368/2022 potraviny 304,07 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 18.10.2022 OŠJ321/2022 
369/2022 potraviny 76,81 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 18.10.2022 OŠJ326/2022 
370/2022 knihy pre MŠ 122,78 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01  Martin 45503249 19.10.2022 O99/2022 
371/2022 potraviny 221,64 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 19.10.2022 OŠJ320/2022 
372/2022 hydraulické zatvárače dverí 38,19 A. T. Shop s.r.o., Borská 2803/,75, 316 00  Plzeň, ČR 26374757 20.10.2022 O101/2022 
373/2022 demontáž starého a dodávka a montáž nového radiátora 730,80 Pavel Veselovský, Priehradná 471/3, 0310 1  Liptovský Mikuláš 44535431 21.10.2022 O102/2022 
374/2022 likvidácia odpadu 10/2022 32,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 25.10.2022 O96/2022 
375/2022 potraviny 73,58 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 25.10.2022 OŠJ333/2022 
376/2022 potraviny 272,02 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 25.10.2022 OŠJ331/2022 
377/2022 potraviny 193,56 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 25.10.2022 OŠJ334/2022 
378/2022 nákupné poukážky zo SF 2450,00 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 26.10.2022 O103/2022 
379/2022 potraviny 308,27 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 26.10.2022 OŠJ323/2022 
380/2022 potraviny 188,52 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 26.10.2022 OŠJ312/2022 
381/2022 nákupné poukážky DR.MAX zo SF 1080,00 Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 48115860 26.10.2022 O100/2022 
382/2022 potraviny 70,10 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 26.10.2022 OŠJ337/2022 
383/2022 potraviny 133,68 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 28.10.2022 OŠJ332/2022 
384/2022 servis PC 11/2022 108,00 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 2.11.2022 Z2/2013
385/2022 potraviny 473,33 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 2.11.2022 OŠJ343/2022 
386/2022 potraviny 254,11 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 2.11.2022 OŠJ344/2022 
387/2022 pranie posteľného prádla 10/2022 62,88 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 3.11.2022 O104/2022 
388/2022 činnosť TPO a BOZP 10/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 3.11.2022 Z5/2018
389/2022 potraviny 116,88 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 3.11.2022 OŠJ346/2022 
390/2022 služby virtuálnej knižnice 10/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 4.11.2022 Z2/2015
391/2022 telekom. služby + internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.11.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
392/2022 chladnička, elektrický sporák, teplovzdušná pištol, vrecká do vysávača, rozbočka 451,24 FAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava  35712783 4.11.2022 O109/2022 
393/2022 potraviny 65,54 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 4.11.2022 OŠJ330/2022 
394/2022 odber zemného plynu ZŠ 11/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256 4.11.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
395/2022 odber zemného plynu MŠ 11/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 4.11.2022 Z12/2016
396/2022 potraviny 249,54 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 7.11.2022 OŠJ349/2022 
397/2022 potraviny 96,07 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 7.11.2022 OŠJ352/2022
398/2022 potraviny 203,73 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 7.11.2022 OŠJ353/2022 
399/2022 potraviny 353,62 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 9.11.2022 OŠJ348/2022
400/2022 elektrická energia 1849,02 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 9.11.2022  
401/2022 štočok na pečiatku, poduška 17,88 Mirage s.r.o., M. Pišúta 919, 031 01  Liptovský Mikuláš 31604013 10.11.2022 O111/2022 
402/2022 telekom. služby 44,19 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.11.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
403/2022 potraviny 97,06 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 10.11.2022 OŠJ357/2022 
404/2022 telekom. služby 32,00 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.11.2022 Z3/2015
405/2022 potraviny 35,74 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25  Liptovský Mikuláš 00168963 11.11.2022 OŠJ338/2022
406/2022 szsilj.sk (doména) 7.12.2022-7.12.2023 72,86 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08  Bratislava 36421928 11.11.2022 O112/2022 
407/2022 potraviny 80,84 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 14.11.2022 OŠJ345/2022
408/2022 potraviny 352,87 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 14.11.2022 OŠJ361/2022
409/2022 učebnie pre ŠZŠ 202,00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.,
Heydukova 12-14, 811 08  
Bratislava 
35711302 14.11.2022 O114/2022 
 410/2022 učebnice pre ŠZŠ  251,00  Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o, Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava  35908718  15.11.2022  O115/2022
 411/2022 potraviny  49,15  COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01  Liptovský Mikuláš 43873693 15.11.2022  OŠJ362/2022 
412/2022  potraviny  373,76  COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01  Liptovský Mikuláš 43873693 15.11.2022  OŠJ363/2022 
413/2022  skupinová Canisterapia  198,90  VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 16.11.2022 Z3/2020, O107/2022
414/2022 potraviny 75,99 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 16.11.2022 OŠJ365/2022 
415/2022 potraviny 401,21 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 16.11.2022 OŠJ368/2022 
416/2022 potraviny 42,98 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 18.11.2022 OŠJ370/2022 
417/2022 papierové utierky 93,60 GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01  Liptovský Mikuláš 52657906 21.11.2022 O118/2022 
418/2022 potrviny 234,73 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 22.11.2022 OŠJ374/2022 
419/2022 potraviny 75,26 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 22.11.2022 OŠJ376/2022
420/2022 potraviny 12,44 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 23.11.2022 OŠJ359/2022
421/2022 potraviny 66,09 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 23.11.2022 OŠJ360/2022
422/2022 szsilj.sk (doména) 7.12.2022-7.12.2023 15,59 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08  Bratislava  36421928 24.11.2022 O113/2022 
423/2022 čistiace prostriedky 462,75 HEGDAG s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 36464724 25.11.2022 O120/2022 
424/2022 potraviny 52,15 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 25.11.2022 OŠJ380/2022
425/2022 potraviny 431,85 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  34152199 25.11.2022 OŠJ381/2022
426/2022 potraviny 220,78 CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 28.11.2022 OŠJ377/2022 
427/2022 monitor Lenovo LCD C22-20 115,00 FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01  Liptovský Mikuláš 45299951 28.11.2022 O124/2022 
428/2022 potraviny 163,75 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 28.11.2022 OŠJ385/2022 
429/2022 servisné poplatky na SK karty 165,60 DDS-Anténna a satelitná technika s.r.o., Kpt. Nálepku 1927/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 50319493 29.11.2022 O117/2022 
430/2022 kancelárske potreby 188,81 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 29.11.2022 O125/2022 
431/2022 likvidácia odpadu 32,00 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04  Liptovský Mikuláš 47362448 29.11.2022 O108/2022 
432/2022 potraviny 100,75 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 29.11.2022 OŠJ387/2022 
433/2022 potraviny 128,73 COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 1.12.2022 OŠJ342/2022 
434/2022 činnosť TPO a BOZP 11/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 2.12.2022 Z5/2018
435/2022 opakovaná úradná skúška 4 ks tlakových expanzných nádob 422,40 TUV Thuringen Slovakia s.r.o., Piaristická 1379/2, 949 24  Nitra 53194659 2.12.2022 O110/2022 
436/2022 odber zemného plynu MŠ 12/2022 221,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 2.12.2022 Z12/2016
437/2022 odber zemného plynu 12/2022 2144,00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256 2.12.2022 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
438/2022 servis PC 11/2022 108,00 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 2.12.2022 Z2/2013
439/2022 pranie postelného prádla 78,04 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 2.12.2022 O106/2022 
440/2022 Logopedárium – aktualizácia december 2022 – Prémium 97,20 Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03  Bratislava – mestská časť Ružinov 46490213 5.12.2022 O126/2022 
441/2022 telekom. služby + internet 52,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.12.2022 Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017 a r. 2019
442/2022 potraviny 12,44 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 5.12.2022 OŠJ382/2022 
443/2022 potraviny 120,85 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 5.12.2022 OŠJ372/2022 
444/2022 potraviny 235,55 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 5.12.2022 OŠJ394/2022 
445/2022 služby virtuálnej knižnice 11/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 5.12.2022 Z2/2015
446/2022 potraviny 228,03 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 6.12.2022 OŠJ393/2022 
447/2022 potraviny 104,19 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 6.12.2022 OŠJ392/2022 
448/2022 elektrická energia 2072,75 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 7.12.2022  
449/2022 potraviny 330,52 CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mikuláš 31645704 7.12.2022 OŠJ391/2022 
450/2022 potraviny 123,53 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 7.12.2022 OŠJ397/2022 
451/2022 potraviny 175,81 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 7.12.2022 OŠJ399/2022 
452/2022 odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne  112,32 SOLENTECH s.r.o., Uhorská Ves 316, 032 03  Uhorská Ves 53964489 8.12.2022  
453/2022 OP a OS internát a mš 109,44 SOLENTECH s.r.o., Uhorská Ves 316, 032 03  Uhorská Ves 53964489 8.12.2022 O119/2022 
454/2022 aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obd. 19.12.2022 do 18.12.2023 57,60 SOFT-GL, spol. s r.o., Levická 634/44, 040 11  Košice 36182214 8.12.2022 O132/2022 
455/2022 telekom. služby 32,00 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 9.12.2022 Z3/2015
456/2022 telekom. služby 43,77 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 12.12.2022 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
457/2022 skupinová Canisterapia  38,04 VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 12.122022 Z3/2020, O116/2022
458/2022 odborná prehliadka tlakových zariadení  56,00 Peter Poleč – PaSP, Vranov 504/38, 031 01  Liptovský Mikuláš  43115471 12.12.2022  O123/2022 
459/2022 vianočná kapustnica pre zamestnancov školy -SF 955,50 Ján Šajbidor, Nová ulica 240/74, 032 03  Liptovský Ján 44107650 13.12.2022 O133/2022 
460/2022 potraviny 505,54 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 13.12.2022 OŠJ403/2022 
461/2022 potraviny 215,25 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01  Liptovský Mikuláš 31609121 13.12.2022 OŠJ402/2022 
462/2022 potraviny 59,77 Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01  Liptovská Porúbka 50302931 13.12.2022 OŠJ404/2022 
463/2022 nastavenie váh v ŠJ 182,40 Miroslav Gejdoš – GEVA, Ulica J. Hanulu 1075/125, 034 84  Liptovské Sliače 14269210 14.12.2022 O75/2022 
464/2022 jedálne kupóny 148,80 Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01  Bratislava 53528654 14.12.2022 O134/2022 
465/2022 materiál na záujmové vzdelávanie  1081,16 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 14.12.2022 O131/2022 
466/2022 revízia, servisná prehliadka a vyčistenie zariadení 364,00 Ing. Vladimír Majerský, Jánošíkova 357/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 45443050 15.12.2022 O130/2022 
467/2022 činnosť TPO a BOZP 12/2022 46,80 Gajos s.r.o.,  M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 16.12.2022 Z5/2018
468/2022 potraviny 77,70 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 16.12.2022 OŠJ389/2022 
469/2022 potraviny 13,82 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 16.12.2022 OŠJ400/2022 
470/2022 vodné + stočné 1654,58 Liptovská vodárenská spoločnosť  a.s., Revolučná 595, 031 05  Liptovský Mikuláš 36672441 19.12.2022  
471/2022 interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, doplnenie pokrytia wifi 2489,32 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 19.12.2022 O137/2022 
472/2022 interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook 1948,18 FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 19.12.2022 O136/2022 
473/2022 licencia Oberon na rok 2023 100,00 FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 20.12.2022 O141/2022 
474/2022 školské potreby pre žiakov z Ukrajiny 631,01 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 20.12.2022 O135/2022 
475/2022 taburetka KUBO, obrus  579,20 EVENIT s.r.o., r.s.p., Obchodná 784/8, 900 26  Slovenský Grob 43919073 20.12.2022 O142/2022 
476/2022 Animoterapia 360,00 FRAKTAL s.r.o., Pavlova Ves 121, 032 21 53908295 20.12.2022 O129/2022 
477/2022 pranie posteľného prádla 67,51 PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01  Liptovský Mikuláš 31596347 20.12.2022 O122/2022 
478/2022 prac. obuv a oblečenie, vrecia, 5PPlus, antib.mydlo, rukavice 953,56 KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01  Dolný Kubín 36362981 20.12.2022 O105/2022 
479/2022 kancelárske potreby 379,74 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 20.12.2022 O146/2022 
480/2022 kancelárske stoly, katedra 1650,00 Marián Hucík – Kika Wood, Pekárenská 277/29, 028 01  Brezovica 52913805 21.12.2022 O144/2022 
481/2022 čistiace potreby 359,08 CENTRUM spol. s r.o., 1. mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš 31614230 21.12.2022 O121/2022 
482/2022 tonery, valec do tlačiarne 293,11 FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš 45299951 21.12.2022 O143/2022 
483/2022 profesionálna škrabka na zemiaky do ŠJ 1031,70 B-commerce s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01  Bardejov 52424812 21.12.2022 O147/2022 
484/2022 výmena PVC podlahy – chodba škola 3544,32 MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1574/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 46754377 22.12.2022 O148/2022
485/2022 položenie plávajúcej podlahy v zborovni učiteľov 1707,36 MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1574/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 46754377 22.12.2022 O139/2022
486/2022 položenie plávajúcej podlahy v učebni 1707,36 MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1574/2, 031 01  Liptovský Mikuláš 46754377 22.12.2022 O140/2022
487/2022 televízor Samsung, držiak na TV 403,99 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06  Bratislava 35739487 22.12.2022 O145/2022
488/2022 rádiomagnetofón Philips 154,99 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06  Bratislava 35739487 22.12.2022 O138/2022
489/2022 kancelárske potreby 441,36 VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 46631534 22.12.2022 O151/2022
490/2022 hrnčeky, tanier – dezertný, plytký, hlboký, poháre 292,14 GASTRO GLASS TATRY s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01  Liptovský Mikuláš 52657906 22.12.2022 O150/2022
491/2022 práčka Samsung, sušička bielizne, ručný šľahač, tyčový mixér, chladnička s mrazničkou, stolný mixér, laminátor, mikrovnlnná rúra, podlahový výsavač, spojovacia sada 1759,76 FAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 22.12.2022 O149/2022
492/2022 potraviny 27,64 COOP Jednota LM. ul. 1. mája 54, 031 25  Liptovský Mikuláš 00168963 27.12.2022 OŠJ407/2022
493/2022 telekom. služby 32,00 O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 2.1.2023 Z3/2015
494/2022 služby virtuálnej knižnice 12/2022 3,32 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 2.1.2023 Z2/2015
495/2022 skupinová Canisterapia 213,79 VILLA BETULA KLUB o.z., Brnice 166, 032 23  Liptovská Sielnica 42225353 9.1.2023 Z3/2020, O128/2022
496/2022 el. energia – nedoplatok 1661,12 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00  Bratislava 1 36677281 9.1.2023  
497/2022 potraviny 56,75 Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36394556 9.1.2023 OŠJ401/2022
498/2022 telekom. služby 43,28 Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava 35763469 10.1.2023 Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019
499/2022 odber zemn. plynu MŠ – vyúčtovanie r. 2022 80,76 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 13.1.2023 Z12/2016
500/2022 odber zemn. plynu ZŠ – vyúčtovanie r. 2022 -990,42 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256 13.1.2023 Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019
501/2022 el. energia – vyúčtovanie  12,88 Stredoslovenská energetika, a.s. ,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 13.1.2022 Z16/2016