Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Mini besiedka štvrtákov – Blížiace sa Vianoce

Pohľadom na naše zamrznuté tri ihličnany za oknom  a krásnou zimnou básničkou od M.Rázusovej- Martákovej sme dnes začali pekný deň… Žiaci sa tešili na malé občerstvenie a tiež skromné darčeky – ochotne a milo rozprávali o Vianociach u nich doma, o tom, čo by ich potešilo tento rok pod stromčekmi…Besiedku sme ukončili spoločným želaním si –stretnúť sa všetci zdraví a šťastní v budúcom roku 2021!