Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Kolo hudobnej súťaže – Červené jabĺčko

Školské kolo hudobnej súťaže- Červené jabľčko 

18.mája sa niektorí žiaci našej školy odvážili vystúpiť pred všetkých spolužiakov. Snažili sa vylúdiť čo najvernejšie podoby detských ľudových piesní, za čo potom dostali veeeľký potlesk a sladkú odmenu…do okresného kola postúpili Dominika Giertlová a Peter Šibrik.Bola to pekná-uvoľnená a veselá akcia…