Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Karneval

Dňa 15.2.2017 sme oslávili fašiangové obdobie karnevalom. Popoludnie bolo spestrené básničkami, pesničkami a diskotékou.