Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Zážitkové učenie v triedach PAS