Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria Projekt na hodine Fyziky

Na hodine fyziky žiaci pracovali na projekte “ Materiály a ich vlastnosti “. Počas vychádzky si sami nazbierali rôzne druhy materiálov ako drevo, plasty, sklo a na hodinách triedili materiály k pevným, kvapalným a plynným látkam.