Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Pracovné vyučovanie Fotoalbum

Cieľom pracovného vyučovania je vychovávať žiakov k úcte,práci ako najvyššej hodnote ľudského snaženia a vychovávať človeka v duchu základných zásad pracovnej kultúry.I žiaci v našej škole vyrábajú rôzne predmety,učia sa narábať s pracovným náradím a tvoriť z rôznych materiálov.