Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria-Stretávka pri stromčekoch

Prešlo takmer päť rokov odvtedy, ako sme si za našou Špeciálnou školou v Liptovskom Jáne,zasadili tri ihličnany….stromy krásne vyrástli-posúďte sami. Aj moji zlatí/ starostliví / žiaci vyrástli:  najstarší už vychádza z deviateho ročníka …Bolo veľmi milé stretnúť sa po rokoch aj so spolužiakmi,ktorí/ pre rôzne dôvôdy/ už nie sú žiakmi našej školy…

          VŠETCI VERÍME, ŽE SME TÝMTO SKUTKOM POMOHLI NAŠEJ PRÍRODE !!!