Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Deň bez áut

Deň bez automobilov

Turistikou v prekrásnom jesennom prostredí Štrbského plesa žiaci spoznali dôsledky škodlivosti znečisťovania životného prostredia človekom na prírode.