Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Snoezelen

Snoezelen - Viacpodnetová miestnosť

Snoezelen je špeciálne vytvorená miestnosť pre účely senzorickej stimulácie a ponúka klientom možnosť fyzickej a psychickej relaxácie. Princíp metódy práce v Snoezelenu je vytvorenie takého prostredia, ktoré ponúka klientom čo najširšie spektrum zmyslových podnetov, kde panuje atmosféra dôvery a bezpečia. Priestor našej miestnosti je vybavený na aktivizáciu všetkých zmyslov hravým spôsobom. Jednotlivé terapeutické prostriedky na základe poznania našich klientov a ich možností. Interiér môže byť postupne doplňovaný a vylepšovaný. Našim hlavným cieľom bolo dosiahnuť uvoľnenie,  relax človeka. V tejto miestnosti je potrebná asistencia personálu, ktorý užívateľovi pomáha, aby mu bola umožnená voľnosť k navodeniu príjemnej  atmosféry. Užívateľ má možnosť vlastného rozhodovania.

 

[