Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Športové popoludnie fotoalbum

Harmonický rozvoj tela a duše, či ako vravia starí Gréci V zdravom tele zdravý duch.V duchu tohto sa uskutočnilo športové popoludnie žiakov ŠZŠ vo výchovných skupinách.
Bojovnosť a súťaživosť deťom nechýbala, za čo boli odmenení sladkou odmenou.