Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Knižnica G. F. Belopotockého

Naši škôlkárikovia sa vybrali pozrieť do mestskej knižnice v Liptovskom Mikuláši. Privítali ich veľmi milé p. knihovníčky, ktoré ich usadili a oboznámili s jednotlivými knihami na polici. Deti mali príležitosť nahliadnuť do tajov rozprávkových kníh, ale i veľkých múdrych encyklopédií, z ktorých boli nadšené. Po prelistovaní
nasledovala aktivita pre ich malé ušká. Počúvali príbeh o Grufalovi. Následnými otázkami sa skúšali, aké boli pri rozprávke pozorné – samozrejme šikovné . Deti od p. knihovníčiek dostali za domácu úlohu
vymaľovať správnymi farbičkami kresleného Grufala. Na záver ich tety oboznámili s ich prácou
a porozprávali sa o tom, ako sa správne o všetky knihy starať.

Fotogaléria  Návštevy mestskej knižnice