Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

9. máj sviatok Európy

9. máj je sviatkom Európy – kontinentu, ktorý obývame všetci spoločne. Hodnoty, ktoré si v tomto priestore ceníme sú mier, spravodlivosť, spolupráca, demokracia a dodržiavanie ľudských práv. 27 štátov a medzi nimi i Slovensko sú členmi Európskej únie. Žiaci A a B variantu si pripomenuli tento deň pozeraním prezentácie o európskych krajinách, vytvorili o nich projekty, kreslili vlajky štátov a zasúťažili si v kvíze o hlavných mestách krajín.