Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Zo života našej triedy

Takto sa učíme aj cvičíme. Keď potrebujeme podrobne vysvetliť ako funguje ľudské telo, rada nám pomôže pani zdravotná.