Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotoalbum Mikuláš

Každý rok sa deti na začiatku decembra tešia na Mikuláša. Aj tentokrát k nám zavítal a priniesol deťom sladkosti. My sme sa ne neho zodpovedne pripravili – naučili sme sa básničky, zatancovali krátky tanček a vyhotovili výrobky na nástenku. Celý deň sa niesol v duchu Mikulášskych aktivít – na matematike sme rátali cukríky v balíčkoch, na slovenčine si prečítali legendu o sv. Mikulášovi a na hudobnej spievali pesničky o zime. Budeme sa snažiť čo najlepšie učiť, aby nás Mikuláš so sladko odmenou navštívil aj budúci rok.