Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Účelové cvičenie A a B variantu – dnes po novom

Musíme ešte myslieť na odchádzajúcu chrípku, avšak žiaci už potrebujú pohyb, tak sme tejto situácii prispôsobili aj náš dnešný deň!

Skoro ráno si precvičili všetci žiaci -poplach-,organizovane si poodnášali na blízke ihrisko všetky pomôcky…Pod obrovskou lipou mali veľa chládku-takmer po celú dobu -hádzali granátmi,kriketkami na diaľku,aj na cieľ…preťahovali sa lanom…hrali sa rôzne loptové hry…vybíjanú, futbal…Na striedačku si opekali kúsok špekačky…Podonášali z blízkeho potoka vedrá vody na upratanie a zahasenie ohníka- veľmi vydarené cvičenie!  POSÚĎTE   AJ VY…