Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Jarný kvíz a karneval 2018

Jarný kvíz 2018

Dňa 14.3. sa uskutočnil v priestoroch školy kvíz s jarnou tematikou. Zúčastnili sa všetci žiaci našej základnej školy variantu A, B, C a boli rozdelení do súťažných družstiev. Dostali množstvo úloh zameraných na zručnosť, rýchlosť, obratnosť a vedomosti. Každé družstvo malo svojho kapitána na ktorého sa mohlo spoľahnúť, ale súťažilo sa aj jednotlivo. Deti strávili spolu krásne popoludnie. Všetci sa vzájomne podporovali a každé družstvo dostalo vecnú cenu.

Fotografie Jarný kvíz a karneval 2018